>
18years_sergej_zabijako_02 Fotograf Crna Gora, dr. Sergej Zabijako - Fotografisanje punoljetstva

Fotografisanje punoljetstva

18. rođendan je veoma bitan dan u životu svakog čoveka, i za taj dan se spremamo nekoliko nedelja, meseci, čak i par godina. To je Vaš dan! Sačuvajte uspoene na njega i budite ponosni na Vašu žurku.

Zamislite, par godina kasnije, gledate fotografije, sećate se na taj specijalan dan, vidite ko je kako izgledao, prosto Vam tople emocije naviru.

years sergej zabijako
years sergej zabijako
years sergej zabijako
years sergej zabijako
years sergej zabijako
years sergej zabijako
years sergej zabijako
years sergej zabijako
years sergej zabijako
years sergej zabijako
years sergej zabijako
years sergej zabijako
years sergej zabijako
years sergej zabijako
years sergej zabijako
years sergej zabijako
years sergej zabijako
years sergej zabijako
years sergej zabijako
years sergej zabijako
years sergej zabijako
years sergej zabijako
years sergej zabijako
years sergej zabijako
years sergej zabijako
years sergej zabijako
years sergej zabijako
years sergej zabijako
years sergej zabijako
years sergej zabijako
years sergej zabijako
years sergej zabijako
years sergej zabijako
years sergej zabijako
years sergej zabijako
years sergej zabijako
years sergej zabijako
years sergej zabijako
years sergej zabijako
years sergej zabijako
years sergej zabijako
years sergej zabijako

Zbog toga, ne odlažite, i već nas sada kontaktirajte!

Tags: ,
photosergey_logo250w.png
© 2012-2021, Sergey Zabiyako

Search