>
Fotografisanje beba

Fotografisanje beba

Fotografisanje novorođenih beba je izrazito specifična kategorija fotografije. Pored veština upravljanja aparatom, svetlom, odabiru ugla, kadra, fotografima novorođenih beba najveći izazov je veština nežnog i brižljivog baratanja bebom.

Razlog zašto sesije traju i po 3-4 sata je taj što je svaki naš pokret počinjen bebici. Sve se radi sa ogromnom dozom strpljenja, nežnosti i ljubavi. Bebice tokom sesije spavaju i sisaju.

babies sergej zabijako
babies sergej zabijako
babies sergej zabijako
babies sergej zabijako
babies sergej zabijako
babies sergej zabijako
babies sergej zabijako
babies sergej zabijako
babies sergej zabijako
babies sergej zabijako

Tags: , ,
photosergey_logo250w.png
© 2012-2021, Sergey Zabiyako

Search